Да живееш по-зелено, не е сложно!

Намали екологичния си отпечатък!

Проектът „От теб зависи!“ е на сдружение ‘‘Обществен Компас’’ и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023. Проект НПИМД-КО2-098/2023

РЕЦИКЛИРАШ ЛИ ПРАВИЛНО? ПРОВЕРИ С НАШАТА ИНТЕРАКТИВНА ИГРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ТЕЗИ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ?

ПРОМЕНИ СВЕТОГЛЕДА СИ

ЗАПОЧНИ ПРОМЯНАТА ОТ ВЪТРЕ В ТЕБ

НАМАЛЯВАНЕ НА КОСУМАЦИЯТА

Ето няколко идеи за намаляване на консумацията:
1. Планиране на покупките: Съзадайте списък за....

БИТОВИЯТ ОТПАДЪК И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕГО

Европейците произвеждат средно по 481 килограма общински отпадъци на човек за една година, като делът в България е средно 440 килограма.....

ИМПРОВИЗАЦИЯТА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Има много начини, чрез които в ежедневието си да помогнем за намаляването на вредите върху планетата Земя. Ето няколко вдъхновения....

ПОЛЗИ

ПОЛЗИ ЗА ПЛАНЕТАТА

ПОЛЗИ ЗА ТЕБ

Екипът

В сдружението членуват младежи с богат опит в неформалното образование, управлението на проекти, доброволческия мениджмънт, управление на човешките ресурси и работа с деца и младежи, включително такива в неравностойно положение. В професионалния опит на всеки член на екипа присъства организацията на многобройни социални проекти и благотворителни кампании, доброволчески инициативи, както и провеждането на различни обучения и тренинги, свързани с опазване на околната среда. Сдружениетоима добре поддържана и развиваща се доброволческа мрежа, простираща се в цяла България. Можем да разчитаме на над 120 доброволци, които са информирани, подготвени и амбицирани да се борят за опазване на околната среда.